本文へ

Osaka Prefectural Police

現在の位置

tiếng Việt

Khi bạn có việc gì cho cảnh sát thì hãy gọi số "110" bằng điện thoại của đồn cảnh sát.

Nếu bạn liện lạc với cảnh sát được thì bạn cho cảnh sát biết các thông tin dưới như ;

 • tên của bạn
 • quốc tịch của bạn
 • ngôn ngữ sử dụng (9 tiếng Việt)
 • sự việc bạn muốn (Bạn chọn số dưới cũng được)
  1. bạn bị thiệt hại vụ án
  2. bạn bị tai nạn giao thông
  3. bạn bị lạc đường
  4. bạn mất đồ của bạn
  5. bạn bị lạc với gia định hoặc bạn bè
  6. ngoại những việc trên ra

Chú ý:Nếu không thể chuẩn bị phiên dịch tiếng Việt được thì chúng tôi sẽ chuẩn bị phiên dịch tiếng Anh.

Bạn bình tĩnh đi. Bạn không nên cắt điện thoại và hãy chờ một chút.